Mahavatar Babaji Maharaj

Babaji

Mahavatar Babaji Maharaj kortalan és végtelenül fiatal. Néha alaktalan, máskor kedve szerint bármilyen formát felölthet, hogy tanítványait megszabadítsa evilági béklyóiktól.

Imádva illetik számtalan névvel mint Mahamuni, Tryambaka Baba, Shiva Baba és Badua Baba, de Mahavatar Babaji nem nevezhető meg semmilyen történelmi vagy vallásos fogalom által. Alkotásai isteniek, olyan titokzatossággal körülölelve, amely elrejti a részleteket. Hosszú idők folyamán sem derült fény születésének körülményeire, személyére és életének történetére. Ő kezdettől való, mahakal, örök életű nem kötve az idő és tér kötelékeihez, felsőbbrendű és összehasonlíthatatlan bármely szenttel vagy bölccsel. Egy könyörületes, gyönyörű és fényes formát ölt fel, hogy az összezavarodott, bánkódó, félő, csüggedt és kétkedő embereknek egy új élet megtapasztalását nyújtsa, megmutatva ezzel Isten megvalósítását.

Babaji Maharaj mély meditációba merülve van jelen a Himalája sűrű erdőiben, barlangjaiban és hófödte csúcsain, ugyanakkor éber tekintettel figyeli az igaz keresőket útjukon a Végső felé.Megjelenéseinek és eltűnéseinek Isteni játéka az Ő különleges módja, hogy tanítványainak utat mutasson az Isteniség, a magasztosság útján a gyors felszabadulás felé, ahogy azt tanítványai Lahiri Mahasaya, Swami Pranavananda, Swami Shriyukteshwar, Hamsa Swami Kevalananda. Paramahamsa Yogananda, and Paramahamsa Hariharananda is elmesélték.

Egy ragyogó történet elmeséli Lahiri Mahasaya felkarolását a gyermekkortól az megvalósulásig, hasonlóképp ahogy egy madár védi utódját, védelmet adó szárnya alatt. Ő avatta be Lahiri Mahasaya-t a Kriya Jóga felszabadító és szent tudományába. Mahavatar Babaji végtelen Isteni erejének segítségével Lahiri Mahasaya elérte Isten megvalósításának legmagasabb fokát, a nirvikalpa szamádhit. Az önismeret egymást követő szintjein átlépve hét napon keresztül maradt a brahma loka halál nélküli birodalmában. A könyörületes Babaji Maharaj végül utasította, hogy térjen vissza ebbe a világba és végezze világi kötelességeit, mint egy tökéletes jógi családfő, megvilágítva ezzel a felszabadulás útját mind az anyagias emberek mind pedig a sannyasi-k számára, akik őszintén keresik Isten megvalósítását. Ily módon Babaji megmutatta, hogy a felszabadulás már nem csak a kiválasztott sannyasi-k kiváltsága, hanem a világi emberek is elérhetik az Isteniséget anélkül, hogy feladnák kötelességeiket. Ha minden tevékenységünk közben a lelkünket keressük, elérhetjük az Isteni megvalósulást.

Babaji Maharaj próbára tette egy amerikai hívő szeretetét és elszántságát, aki Ő utána kutatott a Himalája elérhetetlen helyein. Megpillantva Babajit a hívő arca örömtől fénylett és könnyek folytak végig az arcán. A hívő könyörgött Babajinak, hogy fogadja tanítványai közé. Babaji ridegen visszautasította, amikor a hívő hirtelen leugrott a szirtről egy sziklás szakadékba. Babaji Maharaj utasította a tanítványait, hogy hozzák vissza a holttestet. Babaji Isteni érintésétől az amerikai hívő életre kelt, majd pedig abban a kivételes kiváltságban részesült, hogy Babaji Maharaj tanítványává válhatott.

Sri Babaji Maharaj, mint egy rendező, aki a háttérből irányítja a színészeket, átlátja az anyagias színteret és csak ritkán jelenik meg. Egy kumbh mélán Priyanath-nak (Swami Shriyukteshvar-nak), Lahiri Mahasaya kedves és közeli tanítványának adományozta a Szvámi címet, Priyanath legnagyobb meglepetésére. Utasította Priyanath-ot, hogy írjon egy könyvet, amely összeveti az indiai és a nyugati metafizika esszenciáját, megígérve, hogy ismét találkoznak amikor elkészül. Szavához hűen, Babaji Maharaj a könyv elkészültével meglátogatta Szirámpurban a Gangesznél Priyanath-ot, épp mikor befejezte a fürdést.

Lahiri Mahasaya, Babaji Maharaj és lánytestvére Mataji egy fényvillanásból jelentek meg Ramgopalnak a Dasahwamedha fürdő ghat-nál, akit guruja Lahiri Mahasaya küldött oda. Amikor Babaji Maharaj el akarta hagyni testét testvére Mataji így szólt hozzá: „Mint hogy nincs különbség a Brahmában vagy a halál nélküli formában való megjelenéshez, fogadd meg előttem, hogy sosem hagyod el tested az egész emberi faj felszabadításának érdekében. ”Imádságát meghallgatva, könyörületességének jeleként megígérte, hogy így lesz.

Babaji Maharaj Isteni fensége és álmának kozmikus lehetőségei végtelenek. Az örökkévalóságon keresztül járja az Isteniség éteri formáját, átlépve a megkülönböztetések mint kaszt, osztály, vallás, kultúra, történelem és földrajz anyagias határait. Elvitte a Kriya Jóga üzenetét a nyugat számára Paramahamsza Yogananda és Paramahamsza Hariharananda által, akik az Ő útmutatásainak köszönhetően kerültek közeli kapcsolatba Swami Shriyukteshwar-ral, hogy spirituálisan megtisztuljanak és útmutatásra leljenek. Megjelent Paramahamsa Yogananda előtt is, mielőtt nyugatra utazott volna.

Brahmachari Rabinarayan (Paramahamsa Hariharananda) őszinte imája, hogy megpillanthassa Babaji Maharaj alakját kegyes válaszra talált, amikor 1949-ben Babaji megjelent előtte a Puri Karar-i Ashramban. Megelégedve Paramahamsa Hariharananda magas spiritualitásával, Babaji inspirálta, hogy látogasson el nyugatra és népszerüsítse a Kriya Jógát.

 

Jézus Krisztus
Mahavatar Babaji Maharaj
Lahiri Mahasaya

Swami Shriyukteshwar Giri
Shrimat Bhupendranath Sanyal Mahasaya
Paramahamsa Yogananda
Swami Satyananda Giri
Paramahamsa Hariharananda
Paramahamsa Prajnanananda

Megosztom és ajánlom ezt az oldalt: