Shrimat Bhupendranath Sanyal Mahasaya

Shrimat Bhupendranath Sanyal Mahasaya

Egy tizenhat éves fiú, a Kriya Jógába beavatva, telt szívvel és patakban folyó könnyekkel az arcán, maroknyi virággal a kezében állt a nagy mester, Lahiri Mahasaya előtt. Mélyen meghatódva a jóság, a tisztaság és az alázatosság iránti vágyától, Lahiri Mahasaya megvalósította a fiú álmát azzal, hogy beavatta őt a Kriya Jóga szent ösvényébe.

Bhupendranath Sanyal Mahasaya 1877. január 20-án született, Sadhana Para faluban, Nadia körzetben, Nyugat Bengálban, Indiában. Ez a terület szent és spirituálisan termékeny föld, sok nagy személy, bölcs, és szent szülőhelye, mint Shri Chattanya Mahaprabhu, Paramahamsa Hariharananda és Shri Sitaram Das Omkaeanath.

Alig két éves volt, amikor elveszítette édesanyját, ezért gyermekkora legnagyobb részét anyai nagybátyjánál, nővérénél és annak férjénél töltötte. Sanyal Mahasaya a Brahmin család spirituális környezetében, egy isteni személlyé vált tele benső örömmel és szépséggel. Rendszeres spirituális gyakorlata 1890-ben kezdődött, tizenhárom évesen, rögtön a szent fonal szertartása és a gayatri mantra-ba való beavatása után. Sok időt töltött vallásos könyvek, szent iratok olvasásával, és rendszeresen találkozott spirituális emberekkel, szentekkel, és bölcsekkel. Iskolai, majd főiskolai tanulmányai alatt spirituális gyakorlatát és tanulását gyakori betegségei akadályozták.

Sanyal Mahasaya gyakori betegségei miatt nővére aggódni kezdett állapotáért, és ezért Gurudévéhez fordult, aki megnyugtatta, hogy Sanyal Mahasaya sokáig fog élni és sok sürgős dolog vár rá, hogy elvégezze őket. Sanyal Mahasaya annyira őszinte, odaadó és elkötelezett volt a Kriya Jóga gyakorlatának, hogy gyorsan haladt a magasabb szintű technikák és tapasztalatok felé. Ez ihlette az ő Gurudev-jét, hogy engedje neki, hogy másokat is beavasson a Kriya Jógába.

Lahiri Mahasaya, ahogy megérezte a közelgő távozását erről a földről, bölcsen azt tanácsolta a kedves tanítványának Sanyal Mahasayanak, hogy tanuljon meg más, magasabb technikákat Panchan Bhattacharya-tól, egy fejlett tanítványtól, az Arya Misszió alapítójától, és terjessze tovább a Kriya Jóga üzenetét. A nyilvánosan ismert elhatározása ellenére, hogy elfogadja a szerzetesi életet, Sanyal Mahasayanak rendeltetve volt, hogy huszonegy évesen összeházosodjon Kalidasi Devivel, követve példaképe, Gurudev lábnyomait. Mialatt teljesítette a mindennapi házimunkákat, mint két fiú és négy lány gyermek apja, sohasem tért le a Kriya Jóga ösvényéről. 1902-ben az önmegvalósulás állapotába emelkedett, messze földön elfogadott és híres volt mint maradéktalanul beteljesült jógi. Tehetsége és gyakorlottsága, szeplőtlen, tiszta jelleme, úgy mint benső spirituális gazdagsága, közeli barátságba hozta Rabindranath Tagore–val, akivel együtt dolgozott tanárként 1902–től 1909-ig, a Shantiniketan Intézmény alapításán. Puri szent szerénysége vonzotta őt, sokszor zarándokolt oda. A Gurudham nevű ashram-ot alapította meg ott 1923-ban, majd 1924-ben a Bhagalpur ashramot, ami a Kriya Jóga terjesztésének központjává vált.

Tehetséges és termékeny író volt, sok spirituális könyvet és kommentárt írt bengáli nyelven a Bhagavad Gita-ról, így megmutatva a szent iratok megértését a Kriya Jóga fényében.

1962. január 18-án belépett az örök helyre, ami mahasamadhi-ként ismert, de hallhatatlan marad a hívei és spirituális keresők ezreinek szívében, akik általa kaptak betekintést egy ősi rishi–től, kiváló jógitól, isteni vezetőtől és mestertől.

 

Jézus Krisztus
Mahavatar Babaji Maharaj
Lahiri Mahasaya

Swami Shriyukteshwar Giri
Shrimat Bhupendranath Sanyal Mahasaya
Paramahamsa Yogananda
Swami Satyananda Giri
Paramahamsa Hariharananda
Paramahamsa Prajnanananda

Megosztom és ajánlom ezt az oldalt: