Jézus Krisztus

Jézus Krisztus

Betlehemben született több mint kétezer évvel ezelőtt. A tömegekhez szólva Jézus egyszerű gondolatokat közölt a hitről, szeretetről, megbocsátásról. Gyakran beszélt példázatokban a nagy horderejű, minden időben érvényes erkölcsi igazságokról. Tanítványainak azonban mélyebb igazságokat is mondott, igazságokat – amelyek megegyeznek a jóval ősibb Jóga-bölcselet legmélyebb természetfeletti fogalmaival, mint az a Biblia kevéssé megértett Jelenések fejezetében feltárul.
– Miért beszélsz példabeszédekben? – kérdezték tanítványai.
– „Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek.” Mt. 13:10-13.

Jézus azt is mondta, hogy nem lerontani jött a törvényt és a prófétákat, hanem betölteni. Amikor azt kérdezték: „melyik az első minden parancsolatok között?” – így válaszolt: „Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.” Márk 12:30.

Ezzel a tökéletességgel szeretni Istent, csupán az Istennel való egyesülés révén – olyan állapotban lehetséges, amelyet a jóga meditáció által el lehet érni, amelyben megértjük Krisztus szavainak igazságát: „…az Isten országa tibennetek vagyon.” Lukács 17:21.

Teremtéstörténet
(Kriya jóga III. részlet)

Azt a tudatot, amely a teremtésen túl létezik Atyaistennek, a teremtésben visszatükröződött tudatát Krisztus-tudatnak, és azt a rezgést, amely a teremtést építi fel, Szentléleknek nevezik.
Az egész világegyetem Isten fizikai testét ábrázolja, és a Krisztus-tudatot, az isteni értelmet, amely a hatalmas testben megnyilatkozik. Az emberi test úgyszólván a világegyetem kicsiben, és a kis tudatunk Krisztus-tudat kicsiben. Ha valaki a tudatát állandóan tágítja, megszerezheti ama Krisztus-tudatot, amely az egész világegyetemben megnyilatkozik. A tudatot a test korlátozza, de aki a kozmikus hangra figyel, amely a kozmikus energiából indul ki, az képes a tudatát egyesíteni vele, és a világegyetemben mindenütt jelenlévővé válni.
Az a hang, amely az atomból ered, az általános Aum-rezgés hangja, a Szentlélek hangja. Ha halljátok ezt a hangot, az híd lesz köztetek és a Krisztus-tudat között, amely átvezet a tudatlanság folyamán. Aki hallja a kozmikus hangot, Krisztussal lép kapcsolatba, ez a legbiztosabb módszere az Istennel való kapcsolat helyreállításának.
Tudatunkat legnagyobbrészt a környezet és a test zajai veszik igénybe, ha mégis halljuk mély meditálásban a kozmikus hangot, tudatunk kitágul, míg egy nem lesz a Krisztus-tudattal, ami Jézusban nyilatkozott meg, és jelen van minden atomban. A Krisztus-tudat állapotában a tudat oly módon tágul ki, hogy az ember előtt minden nyilvánvaló lesz.
A teremtésben munkálkodó Atyaisten értelme a Krisztus-tudat, és az egyetlen lehetőség ennek a tudatnak az elérésére, összeköttetésbe lépni a Szentlélekkel, a hű „Tanúval”, avagy Hanggal, amely a rezgésből ered. Jézus megígérte, hogy eltávozása után küld vigasztalót. Ez az AUM magasztos hangja. Aki ezzel a hanggal összeköttetésbe kerül, képes általa kiterjedni és eggyé lenni az egyetemes Krisztus-tudattal.
(Paramahamsa Yogananda)

Jézus Krisztus
Mahavatar Babaji Maharaj
Lahiri Mahasaya

Swami Shriyukteshwar Giri
Shrimat Bhupendranath Sanyal Mahasaya
Paramahamsa Yogananda
Swami Satyananda Giri
Paramahamsa Hariharananda
Paramahamsa Prajnanananda

Megosztom és ajánlom ezt az oldalt: