Swami Shriyukteshwar Giri

Swami Shriyukteshwar Giri

Lahiri Mahasaya méltó tanítványa, Priyanath Karar, aki folyamatosan az isteni tudatban feloldódva, mélyen a shambhavi állapotban, befelé fordulva élt nem más, mint a világhírű Swami Shriyukteshwar Giri.

Amit ősi bölcsek és szentek gyakoroltak és vallási szövegekben írtak, ő saját példáján mutatta meg, a hindu élet mind a négy ashram-ját (szintjét) megvalósította: brahmacharya (cölibátus), grihastha (családfő, családos élet), vanaprastha (visszavonult élet) és sannyasa (lemodás). Szintén megtapasztalta a négy purusartha-t: dharma, artha, kama és moksha amelytől példamutató élete teljessé és tökéletessé vált.

Swami Shriyukteshwar Giri egy fegyelmezett, aprólékos és szorgalmas földtulajdonos apa, Kshetranath Karar és egy jámbor, istenfélő és tiszta anya, Kadambini Devi gyermekeként született 1855 május 10-én Szirámpurban, a Gangesz folyó szent partján. Eredeti neve Priyanath Karar, briliáns, tudásra vágyó, félelem nélküli, merész, igen spirituális, értelmes és logikával megáldott volt kisgyermekkora óta. Öröklött és mélyen gyökerező hajlama a belső útkeresésre és az olthatatlan tudásvágya segített neki az iskolai vizsgák sikeres letételében, majd később az egyetemi és orvosi képzésben.

Apja halála után Isten-tudatos édesanyja útmutatása nyomán, annak kívánsága szerint házasodott. Eredményei ellenére – családi élete, orvosi tudása, asztronómiai és asztrológiai ismeretei, szerteágazó nyelvismerete (pl.: angol, francia, hindi, bengáli, szanszkrit) – mindig többre szomjazott. Az Isten megvalósítás erős vágya bölcsekhez és szentekhez vezette. Útkeresése eredménytelen volt, amíg nem találkozott Shri Shyamacharan Lahiri Mahasayaval Kashiban(Benáresz), és tanítványa nem lett. A Kriya Jógába való sikeres beavatásának napja után, Priyanath odaadóan a meditációnak és a Kriya gyakorlásának szentelte magát, szoros kapcsolatot tartva Lahiri Mahasayaval. Annyira közel állt gurujához, hogy Lahiri Mahasaya Priyanak, azaz szeretettnek nevezte őt, ezzel is kifejezve iránta érzett különös szeretetét.

A Kumbh Méláról Szirámpurba való visszatérése után kezdte el a Babaji Maharaj által irányított szent feladatot, a nyugati filozófia és a keleti miszticizmus szintézisének tárgyalását. Hamar befejezte a művet, aminek Kaivalya Darshana (A Szent Tudomány) a címe, miután Babaji Maharaj ahogy megígérte, megtisztelte Priyanath-ot darshan-jával (megjelenés), amikor a fürdés végeztével a Gangeszből jött ki egész estés meditáció után. Babaji Maharaj még Priyanath szívének esdeklő könyörgésére is visszautasította az ashram meglátogatását. Visszafutott az ashramba, hogy Babaji-nak tejet és gyümölcsöket hozzon, azonban lelkesedése hamar szertefoszlott, amikor visszatérése után Babaji-t nem találta sehol. Haragjában mindezeket eldobta. Dühe azonban nem maradt rejtve Babaji Maharaj előtt. Az újabb találkozás alkalmával Lahiri Mahasaya házában a nagy mester megdorgálta haragjáért és önteltségéért.

1903. március 22.-én, Priyanath kozmikus asztrológiája szerint a tavaszi napéjegyenlőség napján (nem a hagyományos április 13-14.-én) megalapította Karar Ashram-nak nevezett remetelakját a Nilachaladhambeli Puriban közel a tengerparthoz. Ez a remetelak egy mérföldkő volt a Kriya Jóga történetében. A Himalája labirintusos barlangjaiból mestere Yogiraj Shyamacharan Lahiri Mahasaya hozta a síkságra a Kriya Jóga tudományát, amit e méltó tanítvány Shriyukteshwarji terjesztett, hogy keveredjen a végtelen óceánnal.

Ahogy tanítványának Narayan-nak korábban felfedte, Swami Shriyukteshwarji 1936 március 9-én lépett a mahasamadhi állapotába a Puribéli Karar Ashramban. Egy méltó tanítvány méltó mesterré válhat. Számtalan méltó Istent megvalósított és világhírű tanítványt nevelt, mint Paramahamsa Yogananda és Paramahamsa Hariharananda, akik sikeresen gyümölcsöztették mesterük álmát, a Kriya Jóga terjesztését a világ minden szegletében. Feltámadásának meglepő története Yoganandaji előtt egy bombay-i hotelben mahasamadhija után, Hirnyalokán való tartózkodásának története valamint Paramahamsa Hariharananda és más tanítványok előtti számtalan megjelenése a hívőket spirituális rezgésekkel töltik el. Az általa megvalósított öt alaperény – önkontroll, a spirituális gyakorlatokban való szilárdság, mély vallásos ismeretei, önfeláldozása és szigorú fegyelme – felbecsülhetetlen kincsei maradnak a Kriya gyakorlóknak, akik a Végsőhöz való felemelkedést áhítják.

 

Jézus Krisztus
Mahavatar Babaji Maharaj
Lahiri Mahasaya

Swami Shriyukteshwar Giri
Shrimat Bhupendranath Sanyal Mahasaya
Paramahamsa Yogananda
Swami Satyananda Giri
Paramahamsa Hariharananda
Paramahamsa Prajnanananda

Megosztom és ajánlom ezt az oldalt: