Adatkezelési tájékoztató

www.kriya.hu Adatkezelési tájékoztató BEVEZETÉS Magyar Kriya Jóga Egyesület (székhely: 1016 Budapest Naphegy utca 39. mfsz/2. adószám: 18258703-1-41 , (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ … Bővebben: Adatkezelési tájékoztató